• Boek Leven met euthanasie

Boek Leven met euthanasie


Een bundeling van ruim veertig ervaringsverhalen van mensen die op een bepaalde manier betrokken zijn (geweest) bij euthanasie bij een naaste. Bij circa één op de twintig overlijdens is er in Nederland sprake van euthanasie. Als antwoord op niet te plannen en ongewenst lijden kiezen mensen voor deze geplande dood. Maar wat betekent de ‘goede dood’ voor direct betrokken naasten? Hoe ervaren zij dit? Leven met euthanasie geeft een indrukwekkende, aangrijpende kijk in de verhalen van nabestaanden.

Over de auteurs
Theo Boer is hoogleraar Ethiek van de Gezond- heidszorg aan de PThU te Groningen. Van 2005-2014 was hij lid van een Regionale Toet- singscommissie Euthanasie.

Stef Groenewoud is gezondheidswetenschapper en ethicus aan het Radboudmc in Nijmegen.

Wouter de Jonge is zelfstandig uitvaartondernemer in Oegstgeest.


‘Ik vind het echt een uitstekend boek. Het gaat de schrijvers niet om een pleidooi voor of tegen de huidige euthanasiepraktijk. Hier wordt ver- teld wat het betekent om een geliefde langs die weg uit je leven te zien verdwijnen. En dat is zeker niet altijd verlossend.’ - Bert Keizer, verpleeghuisarts en columnist

‘De hier gepresenteerde ervaringsverhalen geven een indrukwekkende kijk op de complexe euthanasiepraktijk. Door de ervaring aan het woord te laten, biedt dit boek ruimte voor re- flectie en nuance.’ - Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands 2021

‘De samenstellers laten welbewust de lezer de ruimte zelf zijn of haar mening te vormen en het eigen oordeel te toetsen aan de ervaringen van ieder van de nabestaanden.’ - Paul Schnabel

Kijk en luister ook de vlog over het boek via PrachtigAfscheid.nl.