17 juni 2021: mini-symposium Leven met euthanasie

PROGRAMMA
MINI-SYMPOSIUM
ter gelegenheid van de boekpresentatie van
Leven met euthanasie

Donderdag 17 juni 2021
van 19.00 tot maximaal 20.30 uur

- Welkom en opening


- Mevrouw Margriet van der Kooi - geestelijk verzorger / hart- en zielzorg


- De heer Chris Beekman - auteur (blz 12)


- Mevrouw Susanne Brom - auteur (bladzijde 98)


- De heer Job Cohen – voorzitter Raad van Toezicht NVVE


- De heer Mattijs Numans - hoogleraar huisartsgeneeskunde


- Afsluiting


Theo Boer, Stef Groenewoud en Wouter de Jonge, 4 juni 2021