Balsemen

In 2007 verscheen in de Themareeks het zeer informatieve boekje "balsemen, thanatopraxie & koelen" met als ondertitel "historie, praktische toepassingen en alternatieve methoden". Hoogstwaarschijnlijk zal met de (nu zeer) aanstaande wijziging van de Wet op de Lijkbezorging thanatopraxie worden toegestaan in Nederland. Netjes verzorgen en koelen is de meest ingeburgerde manier om het lichaam van een overledene tijdelijk toonbaar te houden. Dat komt het rouwen zeer ten goede. Balsemen heeft hetzelfde voor, maar dan voor een hele lange tijd (en het is in Nederland alleen voorbehouden aan leden van het Koninklijk Huis). Thanatopraxie zou je kunnen omschrijven als 'balsemen voor kortere tijd', met de bedoeling het laatste beeld van iemand te optimaliseren. Wij zijn daar geen voorstander van; de ingreep is sterk gericht op de nabestaanden en minder op (het lichaam van) de overledene. Wij zijn zeer sterk voor een intense en intensieve afscheidsweek, met onze dierbare dichtbij ons en met weinig handelingen aan het lichaam. Wij zijn heel blij met de mensen van Forma Memoria, die met zeer eenvoudige middelen het gezicht en de handen zò kunnen verzorgen, dat u uw overledene die dagen goed kunt zien. Uitzonderingen uitgesloten, omdat niemand (vooraf) enige garantie kan geven.