Besloten kring

Het was 31 december, voor verreweg de meeste mensen een hele andere dag als voor vader en zoon Vries. Hun vrouw en moeder overleed die morgen als gevolg van een slopende ziekte. In de voormiddag zat ik bij hen aan de keukentafel. De rust was groot en groots. Dina lag al niet meer in bed, maar in haar eigen kamer in de kist, reeds gesloten. Tot in de kleinste details en tot in het diepste van hun binnenste had het drietal alles besproken. We konden het draaiboek - een half a-4tje - zo volgen.

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar trof ik vader en zoon om half negen in het crematorium. Innig verbonden luisterden zij in de aula een kwartier naar de door mij uitgezochte muziek. Geraakt en opgelucht gingen zij gearmd naar huis. Het was goed zo.